به نام خدافرصت بی نظیر عمر ای انسان منظور از خلقت و هدف اصلی از عبادت و طاعت تو، رسیدن به  خدا است،و باید بدانی که در این دنیا سرمایه زندگی ات بیشتر از یک عمر  نیست    اگر در این دنیا در بدست آوردن فضیلت ها کوشیدی،به سعادت ابدی خواهی رسید. اما اگر نفس، تو را از بدست آوردن فضایل محروم کرد  و از دنیا رفتی ، دیگر محال است که فرصتی به تو داده شود، زیرا آخرت  محل برداشت محصول ا عمال است  نه محل کاشت اعمال. پس بیائیم مقام توبه را بدست بیاوریم و آئینه دل را شفاف و جلوه گرسازیم. بیائیم لباسی بر جان و روح خود بپوشانیم که تار و پودش از پرهیزکاری باشد. بیائیم به خواسته های نفس  خط ضربدر باطل  بکشیم و خود را از بندهای  گناهان و شقاوتها که رفته رفته زیادتر و محکمتر می شود با کوشش برهانیم به خدا قسم میخورم که لذت های این دنیا همه میگذرد ولی بدانیم که  اثرات و محصولات زشت گناهان علاوه بر دنیا در آخرت هم باقی می ماند. بیائیم توبه کنیم و در مقابل این همه نعمتهای خداوند شکر گذار باشیم. چنین نیست که خداوند درب شکر گذاری را باز کند ولی درب افزایش  نعمت را ببندد.چنین نیست که خداوند درب دعا کردن  را باز گذارد ولی درب اجابت  را ببندد.چنین نیست که خداوند درب توبه را بگشاید اما درب آمرزش را بربندد خوشا به حال کسانی که با یاد محبوب ازلی زیستند درود به آنان که به انتظار وعده دیدار نشستند و سلام برآنان که عاقبت به وصال دوست پیوستند.
دسته ها :
يکشنبه بیست و نهم 10 1387
X