ده نکته سعادت برای دنیا و آخرت:آیا دوست داری از دریای خطرناک دنیا به سلامت عبور کنی؟اگر می خواهی از دریای پر آفت دنیا جان سالم بدر ببری باید ده نکته را بکار بندی:اول- فکر عاقبت خودت را بکن و کارها و عقیده هایت را قبل از رسیدن به مرگ تصحیح کن و از عیبهای دیگران هم صرفنظر کن  .  دوم- قبل از اینکه دیگران را نصیحت کنی،(نفس) خودت را نصیحت کن تا مورد خشم خدا قرار نگیری.سوم- اگر می خواهی بدانی ایمانت به خدا چقدر است،ببین خدا را چقدر دوست داری واگر میخواهی بدانی خدا را چقدر دوست داری،ببین دنیا را چقدر دوست نداری!چهارم- چیز هایی را که دردنیا  میدانی وسیله و باعث خوشبختی تو نیست ترک کن.پنجم- نصیحت کردن به مردم را ترک نکن وهر کس را به اندازه فهم و استعدادش ارشاد کن زیرا خوب شدن او در دیگران بازتاب دارد و برای تو باقیات و صالحات ایجاد میشود.ششم- عصبانی نشو وخودت را نگهدار. در هوسها و میلهای شدید، از شیطان به خدا پناه ببر و خویشتن دار باش.هفتم- تا آنجا گه امکان دارد سعی کن اخلاق بدت را به اخلاق خوب تبدیل کنی،مثلا نادانی را تبدیل به دانائی-،حسودی را تبدیل به مهربانی-،تکبر را تبدیل به تواضع...وبدان که بالاترین صفات خوب،(صدق و راستی )است و بد ترین صفات زشت،(ریا و خود نمایی) است.اگر در کارهایت صادق نباشی،خوبی های دیگر را نمی توانی بدست بیاوری.هشتم- غصه نخور از اینکه با عمر کوتاه خود از علوم و معارف و چیزهای  خوب زیاد یاد نگرفته ای، مهم اینست که آنچه از خوبیها میدانی بکار ببندی و آنچه میدانی بد است ترک کنی. کلام پیامبران و امامان و اولیا را بکار ببند وسعی کن در دام صوفی گری و دراویش نیفتی.نهم- آنچه را خدا به تو داده قناعت کن، شکر کن و زما نت را مدیریت کن.دهم- باید بدانی که تمام کارهای خوبت و عبا دتهای واجب و مستحبت را در صورتی خدا قبول میکندکه:خالصانه،بانشاط،و با کمال میل باشد. (در پناه خدا و یاری امام زمان موفق باشی-اللهم صل علی محمد و ال محمد)
دسته ها :
پنج شنبه سیزدهم 1 1388
X