این مردمان فریب خورده دنیا،خیال می کنند که فقط برای تعمیر این عاریت سرا به وجود آمده اند،سعادت خودشان را در خوشگذرانی و برتری بر دیگران و افزایش حسابهای بانکی و برآورده کردن آرزوهای بی پایان...می پندارند.   عده ای هم دم از حقیقت می زنند ،زبان و ظاهر خوبی دارند اما متاسفانه آثار حقیقت در اعمالشان دیده نمی شود       ای انسان،خواب غفلت تا کی؟ کمی به خودت بیا،چشمان خمارت را باز کن، بلند شو و روح خودت را که درتارهای عنکبوتی تمایلات و هوسها گرفتار کرده ای از سیاهچال آزین بندی شده و فریبنده طبیعت بیرون بیاور، تو شایسته تخت عزتی، نگذار که روح خدائی تو لگدکوب نیروهای حیوانی و خواسته های نفسانی تو شود.ای انسان، روح تو که رسول درونی توست همیشه می گوید:بلند شو و بسوی تکامل سفر کن،- به این عالم تاریک طبیعت که با هر نوشی نیشی دارد پشت کن و رو بطرف عالم نورانی خدائی سفر کن...( ادامه دارد)اللهم صل علی محمد و ال محمد.


دسته ها :
شنبه بیست و ششم 11 1387
X